[Tập Kích 4.0] Hướng dẫn xác nhận tin cậy trên iOS để chơi game Tập Kích 4.0

25/09/2018

[Tập Kích] Hướng dẫn xác nhận tin cậy trên iOS để chơi game Tập Kích 4.0
 
 
 
Các xạ thủ thân mến,
 
Để có thể trải nghiệm phiên bản Tập Kích 4.0 - Đại Chiến Diệt Rồng, các xạ thủ phải xác nhận tin cậy với game thì mới chơi được. Sau đây BQT sẽ hướng dẫn chi tiết nhé.
 
 
(Hướng dẫn xác nhận tin cậy trên iOS để chơi game Tập Kích 4.0)
 
Bước 1: Chọn "Cài đặt / Setting"
 
 
(Chọn "Cài đặt / Setting")
 
Bước 2: Chọn "Cài đặt chung / General"
 
 
(Chọn "Cài đặt chung / General")
 
Bước 3: Chọn "Quản lý thiết bị / Device Management"
 
(Chọn "Quản lý thiết bị / Device Management")
 
Bước 4: Chọn "VTC ONLINE JOINT STOCK COMPANY"
 
 
(Chọn "VTC ONLINE JOINT STOCK COMPANY")
 
Bước 5: Chọn "Tin cậy VTC ONLINE JOINT STOCK COMPANY"
 
 
(Chọn "Tin cậy VTC ONLINE JOINT STOCK COMPANY")
 
Bước 6: Chọn "Tin cậy"
 
 
(Chọn "Tin cậy")