Chuỗi sự kiện 17/07 – 23/07

17/07/2018

Event 17/07 – 23/07
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 17/07 – 23/07
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ mỗi ngày nhận ngẫu nhiên:
- Đá Dark Knight*2
- Đá Dark Knight*3
- Đá Dark Knight*4
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
2. Nạp đủ trong ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 50KC trong ngày nhận ngay phần thưởng hấp dẫn:
 
Nạp đủ 50KC ngày 17/7 nhận ngay 10 đá Dead Knight
 
Nạp đủ 50KC ngày 18/7 nhận ngay 10 đá Flash Knight 
 
Nạp đủ 50KC ngày 19/7 nhận ngay Dragon P90 level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 20/7 nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn) 
 
Nạp đủ 50KC ngày 21/7 nhận ngay Dragon Gatling Gun level 4 (v.viễn) 
 
Nạp đủ 50KC ngày 22/7 nhận ngay Dragon Slayer level 4 (v.viễn) 
 
Nạp đủ 50KC ngày 23/7 nhận ngay 10 đá Storm Knight 
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
3. Nạp tích lũy
Nạp tích lũy đủ 100KC (100.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 12-18 đá Dark Knight
 
Nạp tích lũy đủ 300KC (300.000VNĐ) nhận ngay Gold Dragon AK47 level 4 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay ngọc Tăng Sát Thương B*1 và combo giáp 8 ( 15 ngày) gồm Mũ Flame Dragon ( 15 ngày), Giáp Flame Dragon ( 15 ngày), Giầy Flame Dragon ( 15 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay Gold Dragon AK47 level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ), nhận thêm ngay 3000KC
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ), nhận ngay Gold Dragon AK47 level M ( sáng 1) ( v.viễn)
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Mở giới hạn cấp M39
Mở giới hạn cấp M39 đối với Dragon M4A1
 
5. Ưu đãi quân trang
Quay quân trang Trung x10 5 lần nhận ngay 20 đá Dragon M4A1
Quay quân trang Lớn x10 5 lần nhận ngay 30 đá Gold Dragon AK47
 
Chú ý:
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện 
 
 
6. Shop:
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
 
Giảm giá 50% Platinum AK47 level 7 (v.viễn): 1000KC ( giá gốc 2000KC)
 
Giảm giá 50% Super StyBio level 7 (v.viễn): 750KC ( giá gốc 1500KC)
 
Giảm giá 50% AK Gaming level 7 (v.viễn): 750KC ( giá gốc 1500KC)
 
Giảm giá 50% Gold Dragon AK47 level 4 (v.viễn): 1184KC ( giá gốc: 2368KC)
 
Giảm giá 50% lễ bao Dragon M4A1 đặc biệt: 300KC ( giá gốc: 600KC). Mở ra nhận ngẫu nhiên:
- Đá Dragon M4A1*3
- Đá Dragon M4A1*4
- Đá Dragon M4A1*5
 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
Thẻ đổi ngoại hình - Gold AUG (v.viễn): 150KC
Thẻ đổi ngoại hình - Gatlin Gun (v.viễn): 150KC
Thẻ đổi ngoại hình – KSG (v.viễn): 150KC
Thẻ đổi ngoại hình – Thompson (v.viễn): 150KC
Thẻ đổi ngoại hình - WA2000 (v.viễn): 150KC
VIP AUG level 9 (v.viễn): 5000KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vũ khí ( cấp độ bất kỳ) sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
7. Đấu Rank
 
Chiến thắng 3 trận đấu Rank nhận ngay đá Fierce Knight*1
Chiến thắng 5 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập nhận quà
 
Trong thời gian sự kiện, đăng nhập đủ ngày nhận ngay phần thưởng
 
Đăng nhập 1 ngày nhận ngay Terminator level 9 ( 1 ngày)
 
Đăng nhập 2 ngày nhận ngay 50.000 điểm cường hóa
 
Đăng nhập 3 ngày nhận ngay Bio Terminator level 9 (1 ngày)
 
Đăng nhập 4 ngày nhận ngay combo giáp 6 ( 3 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( 3 ngày), Giáp siêu phân tử ( 3 ngày), Giầy linh hoạt ( 3 ngày)
 
Đăng nhập 5 ngày nhận ngay 10KC
 
Đăng nhập 6 ngày nhận ngay VIP AUG level 9 ( 1 ngày)
 
Đăng nhập cả 7 ngày nhận ngay 20KC vàDual MP7A1 level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần