Chuỗi sự kiện 10/07 – 16/07

10/07/2018

Event 10/07 – 16/07
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 10/07 – 16/07
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Dead Knight level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp bất kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 3 ngày với bất kỳ mốc nào sẽ nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
3. Nạp tích lũy
Nạp tích lũy đủ 50KC (50.000VNĐ) nhận ngay 10 đá Dead Knight
 
Nạp tích lũy đủ 100KC (100.000VNĐ) nhận thêm ngay 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC (300.000VNĐ) nhận ngay súng mới Viper M93R level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay Dragon M4A1 level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay ngọc Tăng Sát Thương A*1
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận ngay Dragon M4A1 level 9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 5000KC
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Hoàn thành nhiệm vụ ( Bắt đầu từ 0h ngày 11/7)
 
Hoàn thành 5 nhiệm vụ hàng ngày, nhận ngay 20.000 điểm cường hóa
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang Trung x1 hoàn 60KC
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Điểm cường hóa và kim cương được hoàn sẽ tự cộng thêm
 
5. Shop:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
 
Ultimate Glock 18 level 4 (v.viễn) : 150KC
Ultimate AWP level 4 (v.viễn) : 200KC
Water Gun level 9 (v.viễn) : 1500KC
Super Gun level 9 (v.viễn) : 2500KC
VIP Inferno level 9 (v.viễn) : 5000KC
Dragon M4A1 level 4 (v.viễn) : 333KC
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được):
Lễ bao đá Dragon M4A1 ( 3 đá) : 333KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vũ khí ( cấp độ bất kỳ) sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Không giới hạn số lượt mua lễ bao trong ngày
 
 
6. Online tích lũy
 
Online 30 phút trong ngày nhận ngay combo giáp 6 ( 1 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( 1 ngày), Giáp siêu phân tử  ( 1 ngày), Giầy linh hoạt ( 1 ngày)
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
7. Đấu Rank
 
Chiến thắng 3 trận đấu Rank nhận ngay đá Holy Knight*1
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đấu PVE
 
Hoàn thành 3 trận đấu PVE Siêu Khó nhận ngay đá Evil Knight*1
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần