Chuỗi sự kiện 19/06 – 25/06

19/06/2018

Event 19/06 – 25/06
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 19/06 – 25/06
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay 50KC và Dead Knight level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp bất kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 3 ngày với bất kỳ mốc nào sẽ nhận ngay Dual MP7A1 level 4 (v.viễn)
 
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 5 ngày với bất kỳ mốc nào sẽ nhận ngay Ice MSR level 7 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
3. Nạp đủ trong ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 50KC trong ngày nhận ngay phần thưởng hấp dẫn:
 
Nạp đủ 50KC ngày 19/6 nhận ngay Dual- Desert Eagle Dragon level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 20/6 nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 21/6 nhận ngay Striker Dragon level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 22/6 nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 23/6 nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 24/6 nhận ngay Dragon AWP level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 25/6 nhận ngay Blood Dragon level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
4. Nạp tích lũy
Nạp tích lũy đủ 100KC (100.000VNĐ) nhận ngay 500.000 điểm cường hóa và nhận ngẫu nhiên từ 12-18 đá Dead Knight
 
Nạp tích lũy đủ 300KC (300.000VNĐ) nhận ngay súng mới Lightning AKM level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận thêm ngay 800KC và Striker Dragon level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay Dual Demon Monster level 9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ), nhận ngẫu nhiên từ 26-34 đá Striker Dragon
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ), nhận thêm ngay 5000KC và ngọc Tăng Sát Thương A*1
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
5. Ưu đãi quân trang
Quay 5 lần quân trang trung x10 nhận ngay đá Dragon AWP*20
 
Quay 5 lần quân trang lớn x10 nhận ngay đá Dragon AK47 *20
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
 
6. Shop:
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
 
Giảm giá 50% Ice Desert Eagle level 9 (v.viễn):  350KC ( giá gốc 700KC)
 
Giảm giá 50% Ice Nepal level 9 (v.viễn):  350KC ( giá gốc 700KC)
 
Giảm giá 50% Ice M4 level 9 (v.viễn): 500KC ( giá gốc 1000KC)
 
Giảm giá 50% Dao đặc chiến – Gold (v.viễn): 500KC ( giá gốc 1000KC)
 
Giảm giá 70% lựu đạn April (v.viễn): 300KC ( giá gốc 1000KC)
 
Giảm giá 70% lựu đạn Flash April (v.viễn): 300KC ( giá gốc 1000KC)
 
Giảm giá 70% STRIKER HPL (v.viễn): 900KC ( giá gốc 3000KC)
 
Giảm giá 70% P90 HPL (v.viễn):  900KC ( giá gốc 3000KC)
 
Giảm giá 70% lễ bao STRIKER HPL ( 3 đá): 180KC ( giá gốc 600KC)
 
Giảm giá 70% lễ bao P90 HPL ( 3 đá): 180KC ( giá gốc 600KC)
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được)
 
Lễ bao đá Dual MP7A1 ( 3 đá): 50KC
 
Ice Katana level 4 (v.viễn): 150KC
 
Lễ bao đá Ice Katana ( 3 đá): 50KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vũ khí ( cấp độ bất kỳ) sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
7. Đấu Rank
Chiến thắng 3 trận Rank Thường nhận ngay combo giáp 6 ( 1 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( 1 ngày), Giáp siêu phân tử ( 1 ngày), Giầy linh hoạt ( 1 ngày)
Chiến thắng 5 trận Rank Thường nhận ngay 10KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần