Chuỗi sự kiện 12/06 – 18/06

12/06/2018

Event 12/06 – 18/06
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 12/06 – 18/06
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ mỗi ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ mỗi ngày nhận ngẫu nhiên:
- Đá Dark Knight*2 
- Đá Dark Knight*3
- Dark Knight level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp bất kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 3 ngày với bất kỳ mốc nào sẽ nhận ngay Dragon P90 level 4 (v.viễn)
 
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 5 ngày với bất kỳ mốc nào sẽ nhận ngay Blood Dragon level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
3. Nạp đủ trong ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 50KC trong ngày nhận ngay phần thưởng hấp dẫn:
 
Nạpđủ 50KC ngày 12/6 nhận ngay 10 đá Dead Knight
 
Nạpđủ 50KC ngày 13/6 nhận ngay 10 đá Dark Knight
 
Nạp đủ 50KC ngày 14/6 nhận ngay 10 đá Fierce Knight
 
Nạp đủ 50KC ngày 15/6 nhận ngay 10 đá Holy Knight
 
Nạp đủ 50KC ngày 16/6 nhận ngay 10 đá Flash Knight
 
Nạp đủ 50KC ngày 17/6 nhận ngay 10 đá Storm Knight
 
Nạp đủ 50KC ngày 18/6 nhận ngay 10 đá Evil Knight
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
4. Nạp tích lũy
Nạp tích lũy đủ 100KC (100.000VNĐ) nhận ngay súng mới Super UMP45 level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC (300.000VNĐ) nhận ngay Golden Storm level 4 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay combo giáp 8 ( 15 ngày) gồm Mũ Flame Dragon ( 15 ngày), Giáp Flame Dragon ( 15 ngày),  Giầy Flame Dragon ( 15 ngày).
Quay đủ 2 lần quân trang trung x10 sẽ hoàn 518KC
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay súng mới Light Pink AK47  level 9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ), nhận ngay ngọc Tăng Sát Thương B*1 và Golden Storm level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ), nhận ngay 35 đá Golden Storm
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
5. X2 mảnh ghép
Trong thời gian sự kiện, khi đổi mảnh ghép, người chơi sẽ được x2 vật phẩm so với bình thường
Chú ý:
Áp dụng tối đa là 10 mảnh đầu tiên trong thời gian sự kiện
 
6. Shop:
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được)
Giảm giá 75% lễ bao đá Flash Knight: 50KC ( giá gốc 200KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Flash Knight*3
+ đá Flash Knight*5 
+ đá Flash Knight*7
Giảm giá 50% Dragon Slayer level 4: 333KC ( giá gốc 666KC)
Giảm giá 70% Demon Transformer level 9 (v.viễn): 807KC ( giá gốc 2690KC)
Giảm giá 70% Demon Kriss level 9 (v.viễn): 807KC ( giá gốc 2690KC) 
Giảm giá 70% Demon AK47 level 9 (v.viễn): 807KC ( giá gốc 2690KC) 
Giảm giá 70% lễ bao đá Demon Transformer ( 3 đá): 180KC ( giá gốc 600KC) 
Giảm giá 70% lễ bao đá Demon Kriss ( 3 đá): 180KC ( giá gốc 600KC) 
Giảm giá 70% lễ bao đá Demon AK47 ( 3 đá): 180KC ( giá gốc 600KC) 
 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được)
Nhân vật VIP Bích Boo (v.viễn): 10.000 KC
Nhân vật VIP Ly ly (v.viễn): 10.000 KC
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được)
Lễ bao Dragon Slayer ( 3 đá): 333KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vũ khí ( cấp độ bất kỳ) sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Không giới hạn số lượt mua lễ bao trong ngày
 
 
7. Hoàn thành nhiệm vụ ( bắt đầu từ 0:00 13/06)
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận PVE Siêu Khó nhận ngay đá Punish Knight*1
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần