Chuỗi sự kiện 23/04 - 25/04

23/04/2018

Event 23/04 – 25/04
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 23/04 – 25/04
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ mỗi ngày nhận ngay 2 đá Storm Knight
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp tích lũy
Nạp tích lũy đủ 50KC (50.000 VNĐ), nhận ngay Storm Knight level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 200KC (200.000 VNĐ), nhận ngay Storm Knight level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 500KC (500.000 VNĐ), quay 2 lần quân trang Trung x10 nhận ngay Fierce Knight level 9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 2000KC (2.000.000 VNĐ), ưu đãi hoàn 50% KC khi quay quân trang Trung x10, tối đa 10 lần
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
3. X2 mảnh ghép
Trong thời gian sự kiện, khi đổi mảnh ghép, người chơi sẽ được x2 vật phẩm so với bình thường
Chú ý:
Áp dụng tối đa là 10 mảnh trong toàn bộ thời gian sự kiện
Từ mảnh thứ 11 trở đi sẽ đổi như bình thường, không x2
 
 
4. Shop:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được)
 
Lễ bao nhân vật: 120KC, gồm 2 nhân vật Vera ( 15 ngày) và Celine ( 15 ngày)
Demon Kriss level 9 ( 3 ngày): 30KC
Demon AK47 level 9 ( 3 ngày): 30KC
Demon Transformer level 9 ( 3 ngày): 30KC
Demon AWP level 9 ( 3 ngày): 100KC
 
Chú ý:
Các vật phẩm chỉ có thể mua, không tặng được
Hạn sử dụng vật phẩm sẽ được cộng dồn
 
 
5. Thách đấu PVE Siêu Khó
 
Hoàn thành 3 trận đấu PVE Siêu Khó mỗi ngày nhận ngay 1 đá Fierce Knight
 
Chú ý:
Mỗi ngày được tham gia 1 lần