[Tập Kích] Bảo trì nâng cấp máy chủ server Miền Nam 1

21/03/2018

Bảo trì nâng cấp máy chủ server Miền Nam 1

 

BQT Tập Kích xin thông báo:

Tối nay, 20h thứ 4, 21/03/2018 - 8h thứ 5, ngày 22/03/2018, Server Miền Nam 1 sẽ bảo trì để phục vụ cho việc nâng cấp máy chủ.

Các bạn game thủ Miền Nam 1 chú ý không nạp thẻ vào thời gian này.

BQT Tập Kích.