[Tập Kích] Thông báo bảo trì hệ thống ScoinID

29/01/2018

Các xạ thủ thân mến,

Tối nay, Tập Kích sẽ tiến hành bảo trì nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thời gian: Từ 0h đến 2h ngày 30/01/2018. Trong thời gian bảo trì tất cả các dịch vụ sử dụng hệ thống tài khoản ScoinID (đăng nhập/thanh toán/...) sẽ không thực hiện được.

Các xạ thủ chú ý tránh nạp tiền trong khoảng thời gian này.

Trân trọng,

BQT Tập Kích