Chuỗi sự kiện 04/01 - 10/01/2018

04/01/2018

Event 0401-1001
 
Xin chào các xạ thủ! 
Sau đây là nội dung chi tiết sự kiện tuần 04/01-10/01. Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ nhận ngẫu nhiên:
+ 50KC
+ Fierce Knight level 4 (v.viễn)
+ Punish Knight level 4 (v.viễn)
+ Storm Knight level 4 (v.viễn)
 
* Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 lần nạp đầu tiên
 
 
 
2. Nạp tích lũy
- Nạp tích lũy đủ 50KC nhận ngay Dead Knight level 4 ( v.viễn)
- Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận ngẫu nhiên 12-18 đá Storm Knight
- Nạp tích lũy đủ 500kc, nhận ngẫu nhiên: 
   + Dead Knight level 7 (v.viễn)
   + Dead Knight level 9 (v.viễn) 
 
- Nạp tích lũy đủ 1000kc, nhận ngay 1,000,000 điểm cường hóa và ngẫu nhiên 8-14 đá Dragon P90
- Nạp tích lũy 1500KC, nhận ưu đãi giảm 50% vòng quay Hero
- Nạp tích lũy đủ 2000kc, nhận ngay 2,000,000 điểm cường hóa và nhận ngay mbh khủng long (v.viễn), balo khủng long (v.viễn), đuôi khủng long (v.viễn)
- Nạp tích lũy đủ 3500kc, nhận thêm ngẫu nhiên từ 18-26 đá Dragon P90
- Nạp tích lũy đủ 5000kc, nhận đá Dragon Slayer*30
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
 
3. Ưu đãi thẻ tháng:
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương / ngày (x2) thayvì 25 Kim Cương / ngày. 
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương / ngày như bình thường
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
 
4. Nâng cấp súng Demon AWP
Nâng cấp Demon AWP tặng ngay đá:
Nâng cấp lên cấp M  tặng 5 đá Demon AWP
Nâng cấp lên cấp M36  tặng 10 đá Demon AWP
Nâng cấp lên cấp M37  tặng 15 đá Demon AWP
Nâng cấp lên cấp M38 (tặng 20 đá Golden Dead
 
 
 
5. Quỹ đặt mua
Từ 0h ngày 4/1/2018, đóng quỹ đặt mua. Người chơi sẽ không thể mua quỹ nữa
Những người chơi đã mua quỹ nhưng chưa đạt level, khi nào đạt level vẫn có thể nhận kim cương hoàn lại theo nội dung quỹ như bình thường, không bị ảnh hưởng
 
6. Shop
Cập nhật và ưu đãi vật phẩm mới:
Giảm giá 50% Ice Desert Eagle level 9: 350KC ( giá gốc 700KC)
Giảm giá 50% Ice Nepal level 9: 350KC ( giá gốc 700KC)
Giảm giá 50% Ice M4 level 9: 500KC ( giá gốc 1000KC)
 
Chú ý:
* Vật phẩm có thể tặng với giá gốc, mua với giá giảm giá
 
 
 
7. Tuần đấu Rank tháng 1 – Tuần 1
 
Chiến thắng 3 trận đấu Rank: 10kc
Chiến thắng 5 trận đấu Rank: 10kc
Chiến thắng 7 trận đấu Rank: 10kc
 
Mỗi ngày được tham gia 1 lần