Chuỗi sự kiện 14/12 – 20/12

13/12/2017

Chuỗi sự kiện 14/12 – 20/12
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận thêm 50KC.
 
* Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng hoặc x2 nạp lần đầu
- Kim cương sẽ tự cộng vào tài khoản
 
 
2. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 50KC, nhận thêm 50KC và Storm Knight Level 4 ( v.viễn)
 
- Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 300KC
Quay 1 lần Quân trang (trung) x10 hoàn 120KC
 
- Nạp tích lũy đủ 500KC, nhận ngẫu nhiên:
+ Dead Knight level 7 ( v.viễn)
+ Dead Knight level 9 ( v.viễn)
 
- Nạp tích lũy đủ 1000KC, nhận thêm ngẫu nhiên từ 5-8 Đá Dragon AK47
 
- Nạp tích lũy đủ 2000KC, nhận thêm 1000KC
Giảm 20% toàn bộ Quà lớn
 
- Nạp tích lũy đủ 3500KC, nhận thêm ngẫu nhiên từ 18-26 Đá Dragon AK47
 
- Nạp tích lũy đủ 5000KC, nhận ngay Demon AWP level 9 (v.viễn)
 
* Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
3. Cập nhật Golden Dead:
 
Cập nhật cấp súng mới M39 Golden Dead
 
 
4. Shop:
 
- Cập nhật súng với mức giá ưu đãi:
Giảm giá 50% Gold AK 47 level 4: 800KC (giá gốc 1600KC)
Giảm giá 50% Gold Gatling level 7: 500KC (giá gốc 1000KC)
Giảm giá 50% Gold Barrett M107 level 6: 800KC (giá gốc 1600KC)
Giảm giá 50% Gold MP5N level 4: 200KC (giá gốc 400KC)
Giảm giá 50% Evil SCAR level 4: 125KC (giá gốc 250KC)
 
Chú ý:
*Vật phẩm có thể tặng với giá gốc, mua với giá giảm giá
 
 
5. Đầu tuần may mắn:
 
Người chơi khi đăng nhập ngày đầu tuần 18/12 sẽ nhận ngẫu nhiên:
+ 10kc
+ 20kc
+ 50kc
 
* Chú ý:
- Kim cương sẽ tự động cộng vào tài khoản
 
6. Tuần đấu Rank tháng 12:
 
Chiến thắng 3 trận đấu Rank: 10kc
Chiến thắng 5 trận đấu Rank: 10kc
 
* Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần