[Tập Kích] Thông báo kênh chăm sóc khách hàng và hỗ trợ game Tập Kích

05/12/2017

Thông báo kênh chăm sóc khách hàng và hỗ trợ game Tập Kích
 
Kể từ ngày 01/12/2017 các kênh chăm sóc khách hàng của dịch vụ VTC Mobile sẽ tiếp nhận và giải quyết qua các kênh hỗ trợ như sau:
 
1. Hỗ trợ về tài khoản Scoin:
 
- Mô tả: Hỗ trợ khách hàng về vấn đề đăng nhập, thay đổi thông tin hoặc tranh chấp tài khoản Scoin.
- Liên hệ: Fanpage Scoin (https://www.facebook.com/scoinvtcmobile/), Hotline 19001104, Website: http://cs.vtcmobile.vn
 
2. Hỗ trợ về nạp và tiêu dùng Scoin:
 
- Mô tả: Hỗ trợ khách hàng về lỗi nạp Scoin, nạp vào game gặp sự cố.
- Liên hệ: Fanpage Scoin (https://www.facebook.com/scoinvtcmobile/), Hotline 19001104, Website: http://cs.vtcmobile.vn
 
3. Hỗ trợ các vấn đề về game:
 
- Mô tả: Hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến nội dung game, sự kiện và các hoạt động của game.
- Liên hệ: Fanpage game, Hotline 19001104, Website: http://cs.vtcmobile.vn