Cập nhật vũ khí Dragon Super V M39 & Storm Knight M39

30/11/2017

Cập nhật vũ khí Dragon Super V M39 & Storm Knight M39
 
Các xạ thủ thân mến!
 
Sau khi cập nhật 4 vũ khí Dragon AK47, Dragon AWP, Dead Knight, Flash Knight lên M39 được rất nhiều các xạ thủ chào đón, BQT quyết định cập nhật thêm 2 vũ khí tiếp theo vào series M39: Dragon Super V và Storm Knight.
 
(Dragon Super V M39)
 
(Storm Knight M39)
 
I. Sở hữu Dragon Super V và Storm Knight
Các xạ thủ có thể sở hữu Dragon Super V và Storm Knight thông qua “Quà Lớn” và “Quân trang”
 
 
 
 
 
II. Hướng dẫn cường hóa Dragon Super V và Storm Knight lên M39
Bước 1: Tương tự như các cấp súng trước, để sở hữu cấp súng M39, bạn cần cường hóa cấp súng M38.
Nhấn “Cường hóa” và chọn súng muốn nâng cấp.
 
 
 
Bước 2: Cần nâng cấp 8 bậc với điểm cường hóa, mỗi bậc 1,000,000 điểm cường hóa và 1 bậc với đá cường hóa với số lượng 70 đá.
Vậy để cường hóa 1 súng M38 lên M39 cần tổng cộng 8,000,000 điểm cường hóa và 70 đá cường hóa. Số lượng yêu cầu nâng cấp của các súng là như nhau.
 
 
 
Bước 3: Khi đủ điểm cường hóa/đá cường hóa, nhấn “Cường hóa” để tăng bậc cường hóa.
 
 
 
Sau khi cường hóa thành công, vũ khí của bạn sẽ được thay đổi theo các chỉ số mới.