Hướng dẫn chọn Kênh và tham gia PVP

21/01/2016

Ở giao diện chính chọn “Chiến Đấu”:

 

Trong giao diện chiến đấu chọn “Đại Sảnh”

 

 

Từ giao diện “Chọn Kênh” các bạn sẽ có thể chọn kênh để tham gia:

 

Trong trường hợp Kênh Đầy không thể tạo phòng, các bạn hãy chọn kênh khác nhé. Trong giao diện Kênh bạn có thể tạo phòng, hoặc vào phòng của những người chơi khác.