Tính năng Cộng Đồng

18/01/2016

 
Giao diện xã giao được chia làm 3 mục chính:
1- Danh thiếp của tôi (xem mục Danh thiếp nhân vật)
2- Bạn bè: hiển thị danh sách bạn bè, lời mời kết bạn, danh sách chặn…
3- Clan của tôi: chuyển đến giao diện clan
 
• Clan
Để tạo được clan yêu cầu nhân vật phải đạt cấp độ tối thiểu là level 20. Phí tạo Clan là 20.000 vàng hoặc 85 kim cương.
 
Khi tạo xong Clan, sẽ bước vào giao diện quản lý của Clan:
 
Clan mới tạo sẽ chứa được 50 người. Những người lãnh đạo clan có thể mở rộng clan thêm bằng kim cương. Clan có 7 chức vụ chính:
- Trưởng clan
- Phó clan
- Thư ký
- Chỉ huy
- Giám khảo
- Ngoại giao
- Thành viên
 
Khi tham gia vào Clan có thể tham gia tính năng Clan tranh bá.
Cách chơi: bảo vệ căn cứ trước các đợt tấn công của quái vật. Dựa vào số kill và sinh tồn trước đợt quái sẽ nhận được điểm và xu tranh bá.
Điểm dùng để xếp hạng clan tranh bá, xu tranh bá dùng để đổi ra vật phẩm trong shop.