Chuỗi sự kiện 10/08 - 13/08

10/08/2017

Event 10/08 – 13/08

 

1. Nạp bất kỳ:

Nạp bất kỳ nhận ngẫu nhiên:

- Đá Flash Knight *1

- Đá Flash Knight *2

- Đá Flash Knight *3

-> Nạp liên tiếp 4 ngày, tặng Đá Flash Knight *10

*Chú ý:

- Mỗi ngày  được tham gia 1 lần

- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu

 

 

2. Nạp tích lũy:

- Nạp tích lũy đủ 10kc, tặng Lựu đạn Lava (1 ngày)

- Nạp tích lũy đủ 50kc, tặng Combo Giáp 6 (7 ngày)

- Nạp tích lũy đủ 100kc, tặng 5 lần quay may mắn x1 miễn phí

- Nạp tích lũy đủ 500kc, tặng Gói Chế tạo Optimus Prime II *1

- Nạp tích lũy đủ 1000kc, tặng 5 lần quay may mắn x10 miễn phí

- Nạp tích lũy đủ 1500kc, tặng Water Gun (vĩnh viễn)

- Nạp tích lũy đủ 3500kc, tặng 2000 kim cương

*Chú ý:

- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần

- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu

 

 

3. Shop:

- Giảm giá 50% 3 vật phẩm: Gói Arcee I, Gói Optimus I, Gói Megatron I

- Bán 4 ngọc:

 + Ngọc Tăng hộ giáp cấp D : 20kc

 + Ngọc Tăng DMG PVE cấp D : 10kc

 + Ngọc Tăng DMG Zombie cấp D : 10kc

 + Ngọc Tăng Danh dự cấp D : 20kc

* Chú ý:

 + Không tặng được cho người khác

 + Chỉ giảm giá trong thời gian event đối với 3 gói chế tạo robot, ngọc bán vĩnh viễn

 

4. Vòng may mắn:

- Giữ nguyên Ice M4

 

5. Chiến binh trở lại:

Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã không đăng nhập từ ngày 21/07/2017 trở về trước khi đăng nhập trở lại sẽ nhận được các phần thưởng sau:

- Gói Chế tạo Robot Optimus Prime I *1

- Dead Knight cấp 4 (vĩnh viễn)

 

6. Đăng nhập nhận quà:

- Đăng nhập ngày thứ nhất, nhận ngay SCAR Tinh Anh (3 ngày)

- Đăng nhập ngày thứ 2, nhận ngay Phớ Rồng (3 ngày)

- Đăng nhập ngày thứ 3, nhận ngay Python (3 ngày)

- Đăng nhập ngày thứ 4, nhận ngay Ice M4(3 ngày)

- Đăng nhập ngày thứ 5, nhận ngay Thẻ trốn tìm (3 ngày)

- Đăng nhập ngày thứ 6, nhận ngay Barret M107 (3 ngày)

- Đăng nhập ngày thứ 7, nhận ngay Maria (7 ngày), Poison Ivy Girl (7 ngày)