Chuỗi sự kiện 03/08 - 09/08

02/08/2017

Event 03/08 – 09/08
 
1. Nạp bất kỳ
Nạp bất kỳ tặng TAR-21 (vĩnh viễn)
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp tích lũy
- Nạp tích lũy đủ 10kc, tặng 20000 điểm cường hóa
- Nạp tích lũy đủ 50kc, hoàn kim cương Quân trang trung x1 (1 lần)
- Nạp tích lũy đủ 100kc, tặng D.E Frost (vĩnh viễn) 
- Nạp tích lũy đủ 300kc, tặng Frost M4A1 (vĩnh viễn) 
- Nạp tích lũy đủ 700kc, hoàn kim cương 1 lần quay Quân Trang Trung x10
- Nạp tích lũy đủ 2000kc, tặng Diablo Slayer (vĩnh viễn)
- Nạp tích lũy đủ 3500kc, tặng đá Dragon Super-V *20
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
3. Vòng may mắn
- Thay vũ khí Gold M4A1 (vĩnh viễn) bằng Ice M4  (vĩnh viễn)
 
 
4. X2 quà lật thẻ PVE
Ví dụ: lật thẻ nhận được 1 đá  Punish Knight, tặng thêm 1 đá Punish Knight
Chú ý: Mỗi ngày được 1 lần
 
5. Online tích lũy
- Online 30 phút, tặng thẻ hồi sinh *2
- Online 60 phút, tặng Rìu (2 ngày)
- Online 120 phút, tặng Combo giáp 6 (2 ngày)