Chuỗi sự kiện BigUpdate 3.0

20/07/2017

Chuỗi sự kiện 22/7 - 2/8/2017
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp tiền mệnh giá bất kỳ nhận ngay Siêu Combo: Storm Knight, Dead Knight, Dark Knight, Flash Knight Level 9 (3 ngày)
 
*Chú ý: 
- Không tính thẻ tháng
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
 
 
2. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tiền tích lũy đủ 50 Kim Cương nhận ngay Storm Knight Level 4 vĩnh viễn
- Nạp tiền tích lũy đủ 100 Kim Cương nhận ngay Dead Knight Level 4 vĩnh viễn
- Nạp tiền tích lũy đủ 200 Kim Cương nhận ngay Dark Knight Level 4 vĩnh viễn
- Nạp tiền tích lũy đủ 500 Kim Cương nhận ngay Flash Knight Level 4 vĩnh viễn
- Nạp tiền tích lũy đủ 1500 Kim Cương nhận ngay  SCAR Gold Level 4 vĩnh viễn
- Nạp tiền tích lũy đủ 5000 Kim Cương nhận ngay Combo nhân vật: Sophie, Julie vĩnh viễn
 
*Chú ý:
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Sự kiện được tham gia 1 lần duy nhất
 
 
3. Chơi chế độ Autobot nhận quà 
 
- Hoàn thành 3 ván Autobot, tặng Ngọc chịu va chạm *1, Module xoay *1 
- Hoàn thành 5 ván Autpbot, tặng Vật liệu chịu nhiệt *1, Hợp kim vàng *1
- Hoàn thành 8 ván Autobot, tặng Pin nguyên tử *1, Composite – giáp *1 
 
4. Đăng nhập nhận quà
 
- Login liên tục 1 ngày tặng: Lựu đạn Lava (2 ngày)
- Login liên tục 2 ngày tặng: M16A4 (2 ngày)
- Login liên tục 3 ngày tặng:  Băng đạn Rifle (2 ngày)
- Login liên tục 4 ngày tặng: Glock 18 (2 ngày)
- Login liên tục 5 ngày tặng: Thẻ đại sư trốn tìm (2 ngày)
- Login liên tục 6 ngày tặng: Phớ Rồng (2 ngày)
- Login liên tục 7 ngày tặng:  50kc