TẬP KÍCH – QUYẾT ĐỊNH ÂN XÁ TÀI KHOẢN VI PHẠM

21/07/2017

TẬP KÍCH – QUYẾT ĐỊNH ÂN XÁ TÀI KHOẢN VI PHẠM

Xin chào tất cả các xạ thủ Tập Kích,
Trong suốt quá trình đồng hành cùng Tập Kích đã có rất nhiều tài khoản đã bị khóa do vi phạm Điều lệ - Quy định của trò chơi. Sau thời gian xem xét và đánh giá, để tạo điều kiện cho các xạ thủ lầm đường lạc bước trở về, BQT quyết định mở đợt ân xá – mở khóa các tài khoản vi phạm trước ngày 20/7/2017.

I.                   Quy định về việc ân xá

1.      Các tài khoản xin ân xá phải do chủ tài khoản đăng kí xin ân xá.

2.      Các tài khoản vi phạm trước ngày 20/7/2017 mới được đăng kí ân xá

3.      1 tài khoản chỉ được đăng kí ân xá 1 lần.

4.      Các tài khoản gửi đăng kí ân xá nhiều lần, không phải chủ tài khoản không được chấp nhận

5.      Sau thời điểm mở khóa tài khoản, nếu tiếp tục vi phạm tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn.

6.      Quyết định của BQT Tập Kích là quyết định cuối cùng.

II.                Thời gian, cách thức đăng kí ân xá

1.      Thời gian đăng kí: Từ 22/7/2017 – 25/7/2017.

2.      Cách thức đăng kí: Chủ tài khoản vi phạm điền đầy đủ thông tin theo link: https://goo.gl/forms/UyNCfBT8c8efF7tz2

3.      Thời gian mở khóa tài khoản: 22/7/2017 – 28/7/2017.

Khuyến cáo: Chủ tài khoản cần quản lý chặt chẽ tài khoản của mình, tránh việc để người khác sử dụng tài khoản và vi phạm dẫn đến bị khóa – BQT sẽ không xem xét các trường hợp này.

Kể từ ngày 20/7/2017 tất cả các tài khoản vi phạm sẽ bị xử lí theo quy định mới của BQT Tập Kích.
Chi tiết: Quy định về việc xử lí tài khoản vi phạm Điều lệ - Quy định của Tập Kích.