QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÍ TÀI KHOẢN

21/07/2017

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÍ TÀI KHOẢN
 
Để đảm bảo môi trường công bằng khi tham gia Tập Kích, từ ngày 21/7/2017 BQT Tập Kích quyết định đưa ra hình thức xử lí đối với các tài khoản có các hành vi:
 
1.      Sử dụng phần mềm thứ ba can thiệp vào game.
 
2.      Lợi dụng các bug – game trục lợi.
 
3.      Spam lừa đảo trên kênh chat.
 
4.      Sử dụng ngôn từ không phù hợp gây tranh cãi, hạ nhục, kích động, vu khống người khác.
 
Như sau:
 
 
Tất cả khiếu nại, mong muốn hỗ trợ vui lòng điền đầy đủ thông tin vào: https://goo.gl/forms/mqURz1XCOa1Y9zvr1