[Tập Kích] Pop-up event

17/07/2017

Chuỗi sự kiện 14/12 – 20/12
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận thêm 50KC
 
* Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng hoặc x2 nạp lần đầu
- Kim cương sẽ tự cộng vào tài khoản
 
2. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 50KC, nhận thêm 50KC Storm Knight Level 4 ( v.viễn)
 
- Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 300KC
Quay 1 lần Quân trang (trung) x10 hoàn 120KC
 
- Nạp tích lũy đủ 500KC, nhận ngẫu nhiên:
+ Dead Knight level 7 ( v.viễn)
+ Dead Knight level 9 ( v.viễn)
 
- Nạp tích lũy đủ 1000KC, nhận thêm ngẫu nhiên từ 5-8 Đá Dragon AK47
 
- Nạp tích lũy đủ 2000KC, nhận thêm 1000KC
Giảm 20% toàn bộ Quà lớn
 
- Nạp tích lũy đủ 3500KC, nhận thêm ngẫu nhiên từ 18-26 Đá Dragon AK47
 
- Nạp tích lũy đủ 5000KC, nhận ngay Demon AWP level 9 (v.viễn)
 
* Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu