[Tập Kích] Pop-up event

17/07/2017

Event 17/07 – 23/07
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 17/07 – 23/07
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ mỗi ngày nhận ngẫu nhiên:
- Đá Dark Knight*2
- Đá Dark Knight*3
- Đá Dark Knight*4
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
2. Nạp đủ trong ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 50KC trong ngày nhận ngay phần thưởng hấp dẫn:
 
Nạp đủ 50KC ngày 17/7 nhận ngay 10 đá Dead Knight
 
Nạp đủ 50KC ngày 18/7 nhận ngay 10 đá Flash Knight 
 
Nạp đủ 50KC ngày 19/7 nhận ngay Dragon P90 level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 20/7 nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn) 
 
Nạp đủ 50KC ngày 21/7 nhận ngay Dragon Gatling Gun level 4 (v.viễn) 
 
Nạp đủ 50KC ngày 22/7 nhận ngay Dragon Slayer level 4 (v.viễn) 
 
Nạp đủ 50KC ngày 23/7 nhận ngay 10 đá Storm Knight 
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
 
3. Nạp tích lũy
• Nạp tích lũy đủ 100KC (100.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 12-18 đá Dark Knight
 
• Nạp tích lũy đủ 300KC (300.000VNĐ) nhận ngay Gold Dragon AK47 level 4 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
• Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay ngọc Tăng Sát Thương B*1 và combo giáp 8 ( 15 ngày) gồm Mũ Flame Dragon ( 15 ngày), Giáp Flame Dragon ( 15 ngày), Giầy Flame Dragon ( 15 ngày)
 
• Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay Gold Dragon AK47 level 7 (v.viễn)
 
• Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ), nhận thêm ngay 3000KC
 
• Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ), nhận ngay Gold Dragon AK47 level M ( sáng 1) ( v.viễn)
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần