[Tập Kích] Pop-up event

17/07/2017

 
1. Nạp thẻ cào tại: http://scoin.vn
 

2. Nạp bất kỳ:

Nạp bất kỳ tặng ngẫu nhiên tặng 20kc, 50kc, 70kc, 100kc.

*Chú ý:

- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần

- Không tính thẻ tháng

- Chú ý sự thay đổi kim cương của bạn

 

3. Nạp tích lũy:

- Nạp tích lũy đủ 100kc, nhận ngay đá Dark Knight *10, ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên:

+ AWP Frost Lv7 (v.viễn)

+ AWP Frost Lv9 (v.viễn)

- Nạp tích lũy đủ 500kc, nhận ngay Orihancon Lv7 (v.viễn)

- Nạp tích lũy đủ 1000kc, quay Quân trang (trung) x10 được hoàn kim cương 2 lần

- Nạp tích lũy đủ 3500kc, nhận ngay đá Dragon Slayer *20, điểm cường hóa *2,000,000

- Nạp tích lũy 5000kc, nhận ngay VIP Inferno (v.viễn), điểm cường hóa *5,000,000

*Chú ý:

- Event chỉ được tham gia 1 lần

- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu