[Tập Kích] Pop-up event

17/07/2017

1. Hướng dẫn nạp thẻ cào: https://goo.gl/XH5wPC
 
2. Nạp bất kỳ:

Nạp bất kỳ nhận ngẫu nhiên:

- Đá Flash Knight *1

- Đá Flash Knight *2

- Đá Flash Knight *3

-> Nạp liên tiếp 4 ngày, tặng Đá Flash Knight *10

*Chú ý:

- Mỗi ngày  được tham gia 1 lần

- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu

 

 

3. Nạp tích lũy:

- Nạp tích lũy đủ 10kc, tặng Lựu đạn Lava (1 ngày)

- Nạp tích lũy đủ 50kc, tặng Combo Giáp 6 (7 ngày)

- Nạp tích lũy đủ 100kc, tặng tặng 5 lần quay may mắn x1 miễn phí

- Nạp tích lũy đủ 500kc, tặng Gói Chế tạo Optimus Prime II *1

- Nạp tích lũy đủ 1000kc, tặng 5 lần quay may mắn x10 miễn phí

- Nạp tích lũy đủ 1500kc, tặng Water Gun (vĩnh viễn)

- Nạp tích lũy đủ 3500kc, tặng 2000 kim cương

*Chú ý:

- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần

- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu