[Tập Kích] Pop-up event

17/07/2017

Event 15/03 – 21/03
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 15/03 – 21/03
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Nạp bất kỳ nhận ngay Dead Knight level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
 
2. Nạp bất kỳ 3 ngày
 
Nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay Striker Dragon level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy
• Nạp tích lũy 100KC (100.000 VNĐ) nhận ngay 12-18 đá Dead Knight
 
• Nạp tích lũy đủ 500KC (500.000 VNĐ) nhận ngay ngọc sát thương B*1
 
• Nạp tích lũy đủ 1000KC (1.000.000 VNĐ) nhận ngay 10 đá Gold Dragon AK47
 
• Nạp tích lũy 2000KC (2.000.000 VNĐ), nhận thêm ngay 2000KC
 
• Nạp tích lũy đủ 3500KC (3.500.000 VNĐ), nhận ngẫu nhiên 18-26 đá Gold Dragon AK47
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu