Chuỗi sự kiện 13/07 - 19/07

12/07/2017

Chuỗi sự kiện 13/07 - 19/07
 
1. Nạp bất kỳ:
Hàng ngày nạp bất kỳ lần đầu tặng ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng dưới đây:
- 20 Kim Cương
- 1 Đá Dead Knight
- 2 Đá Dead Knight
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng
- Nếu nhận được kim cương, vui lòng chú ý sự thay đổi kim cương của bạn
 
 
2. Nạp tích lũy:
- Nạp tích lũy đủ 10kc, tặng Lựu đạn Firefall (3 ngày)
- Nạp tích lũy đủ 50kc, tặng Bộ giáp 6 (7 ngày)
- Nạp tích lũy đủ 200kc, tặng ngẫu nhiên Dead Knight (vĩnh viễn) Level 4 hoặc Level 7
- Nạp tích lũy đủ 500kc, tặng Bộ giáp 8 (30 ngày)
- Nạp tích lũy đủ 1500kc, tặng Gold AWP (vĩnh viễn)
- Nạp tích lũy đủ 3500kc, tặng Đá Dual Desert Eagle *20
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- 20 đá Dual Desert Eagle tự động hợp thành Dual Desert Eagle cấp 4 (vĩnh viễn)
 
 
 
3. X2 đổi mảnh ghép:
Mỗi ngày người chơi sẽ được x2 đổi mảnh ghép với 1 mảnh ghép đầu tiên
 
 
4. Giảm giá Shop:
- Demon Transformer lễ bao: giảm 50%
- Lễ bao đá Demon AK47: giảm 50%
- Lễ bao đá Demon Kriss: giảm 50%
- Combo nhân vật Spring: giảm 50%
- Combo trượt tuyết: giảm 50%
- Combo Hifi: giảm 50%
- Platinum AK47: giảm 50%
- Rabbit Gum: giảm 50%
- Cat Gun: giảm 50%
- WA2000: giảm 50%
- P90: giảm 50%
 
 
 
5. Hoàn thành nhiệm vụ:
- Hàng ngày hoàn thành 3 nhiệm vụ, tặng Phớ rồng (2 ngày)
- Hàng ngày hoàn thành 5 nhiệm vụ, tặng M14EBR (3 ngày)
- Hàng ngày hoàn thành  3 trận đấu Rank, nhận 500 điểm danh dự