Chuỗi sự kiện 06/07 - 12/07

06/07/2017

Chuỗi sự kiện 06/07 - 12/07

 

1. Nạp bất kỳ
Nạp bất kỳ tặng SCAR cấp 7 vĩnh viễn
 
*Chú ý:
- Không tính thẻ tháng
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần duy nhất
 
 
2. Nạp tích lũy
- Nạp tích lũy đủ 10kc, tặng Thẻ hồi sinh *2
- Nạp tích lũy đủ 200kc, tặng ngẫu nhiên 5 đá Flash Knight hoặc 200kc 
- Nạp tích lũy đủ 400kc, tặng Phao Vịt (vĩnh viễn)
- Nạp tích lũy đủ 700kc, tặng ngẫu nhiên 7 đá Flash Knight hoặc 700kc
- Nạp tích lũy đủ 1500kc, tặng thêm 1000kc
- Nạp tích lũy đủ 3000kc, tặng Striker HPL (vĩnh viễn)
*Chú ý:
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần duy nhất
- Nếu phần thưởng là kim cương, thì kim cương tự động thêm vào tài khoản, vui lòng chú ý sự thay đổi số lượng kim cương
 
 
 
3. Nâng cấp Flash Knight tặng ngay đá:
- Nâng cấp lên cấp M (sáng 1) tặng 4 đá Flash Knight
- Nâng cấp lên cấp M36 (sáng 2) tặng 6 đá Flash Knight
- Nâng cấp lên cấp M37 (sáng 3) tặng 10 đá Flash Knight
*Lưu ý: Nâng cấp trong thời gian event mới nhận được đá
 
4. Login nhận quà
- Login liên tục 1 ngày tặng: Rìu (2 ngày)  
- Login liên tục 2 ngày tặng: Băng đạn Zombie (2 ngày)  
- Login liên tục 3 ngày tặng:  Python (2 ngày) 
- Login liên tục 4 ngày tặng: Super-V (2 ngày)
- Login liên tục 5 ngày tặng: WA2000 (2 ngày) 
- Login liên tục 6 ngày tặng: Thẻ đại sư trốn tìm (2 ngày) 
- Login liên tục 7 ngày tặng:  50kc
 
 
5. Hoàn thành nhiệm vụ
- Hoàn thành 3 nhiệm vụ, tặng Dao Nepal (3 ngày) 
- Hoàn thành 5 nhiệm vụ, tặng MP7A1 (3 ngày)
- Rank: Hoàn thành 3 trận đấu Rank, nhận 30,000 điểm cường hóa