Chuỗi sự kiện 22/06 - 28/06

22/06/2017

Chuỗi sự kiện 22/06 – 28/06

 

1. Nạp bất kỳ:

Hàng ngày nạp bất kì sẽ có cơ hội nhận ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:

- 20kc

- Đá Dark Knight *1

- Đá Dark Knight *2

- Đá Dark Knight *3

-> Nạp bất kỳ đủ 4 ngày liên tiếp, tặng đá Dark Knight *10

*Chú ý:

- Không tính thẻ tháng

- Mỗi ngày được tham gia 1 lần

 

 

2. Nạp tích lũy:

- Nạp tích lũy 10kc nhận ngay Thẻ trốn tìm (3 ngày)

- Nạp tích lũy 50kc nhận ngay Đuốc Olympic (7 ngày)

- Nạp tích lũy 200kc nhận ngay Dark Knight cấp 4 (vĩnh viễn)

- Nạp tích lũy 500kc nhận ngay Combo Giáp 8 (15 ngày)

- Nạp tích lũy 1500kc nhận ngay SVD Fire Phoenix (vĩnh viễn)

- Nạp tích lũy 3500kc nhận ngay đá Dragon M4A1 *20

*Chú ý:

- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu

- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần duy nhất

 

 

3. Ưu đãi Quân trang trung:

Trong thời gian sự kiện, mở 3 lần x10 Quân trang (trung) nhận ngay đá Dragon M4A1 *10

 

 

4. Online:

Hàng ngày người chơi hoàn thành các điều kiện sau sẽ nhận được quà tương ứng:

- Online 30 phút: Rìu (2 ngày)

- Online 60 phút: Blood Fox Bow (2 ngày)

- Online 120 phút: Bộ giáp 6 (2 ngày)

5. Active:

Mỗi ngày, hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận:

- L86 (2 ngày)

-> 4 ngày liên tục mỗi ngày hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận: 30 kc