Chuỗi sự kiện 15/06 - 18/06

12/06/2017

Event 15/06 – 18/06
 
 
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Hàng ngày nạp bất kì sẽ có cơ hội nhận ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:
 
- 20kc
 
- Đá Storm Knight *1
 
- Đá Storm Knight *2
 
- Đá Storm Knight *3
 
- Storm Knight Level 4 vĩnh viễn
 
 
2. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy 10kc nhận ngay Rìu (3 ngày)
 
- Nạp tích lũy 100kc nhận ngay Gatling Gun Level 4 (vĩnh viễn)
 
- Nạp tích lũy 500kc nhận ngay Flash Knight Level 7 (vĩnh viễn)
 
- Nạp tích lũy 1500kc nhận ngay Gold AWP (vĩnh viễn)
 
- Nạp tích lũy 3500kc nhận ngay đá Dragon AWP *20
 
 
3. Vòng may mắn:
 
Thay vũ khí Gold AWP bằng vũ khí Gold M4A1 (vĩnh viễn)
 
X2 tỉ lệ quay trúng Gold M4A1
 
 
 
4. Giảm giá Shop:
 
- Combo Ma thú giảm 30% còn 756kc
 
- Sừng Demon giảm 30% còn 252kc
 
- Đuôi Demon giảm 30% còn 252kc
 
- Cánh Demon giảm 30% còn 252kc
 
- Kính Demon giảm 30% còn 252kc
 
- AA-12 giảm 50% còn 130kc
 
- ACR giảm 50% còn 135kc
 
- Dark Desert Eagle 50% còn 300kc
 
- M14EBR giảm 50% 150kc
 
 
5. Active:
 
- Hoàn thành 2 ván PVE nhận ngay Gatlin Gun (2 ngày)
 
- Hoàn thành 4 trận Rank nhận ngay 40,000 điểm cường hóa
 
- Online 30 phút tặng Destroyer (1 ngày)